Ne gasesti si pe Facebook!

Ce este un mentor ?

.

Definitii generale

Cuvântul “mentor” provine din limba greacă și își are rădăcina în termenii “steadfast = statornic” și “enduring = trainic”. În cultura vestică , termenul “mentor” este sinonim cu cineva care este ca un profesor înțelept, un ghid, un prieten.[1] [2]
Dicționarul Webster definește mentorul ca pe “ o persoană de la care aștepți sfaturi înțelepte și  îndrumare.” Un mentor are abilitatea de a  încuraja altă persoană pentru a-i reduce din pasivitatea acesteia. Un mentor spune, “Sunt aici pentru tine”. 
Un mentor poate juca mai multe roluri, incluzând următoarele:
Ghid - - Partener - - Prieten - - Profesor înțelept și de încredere - - Coach - -  Un bun ascultător – Persoană de legatură pentru alte culturi, atitudini și comportamente-- Vizionar “profet” - - Confident - - Model de urmat – Accelerator în dezvoltarea încrederii de sine - - Tutor
Deși un mentor poate fi un model de urmat, un mentor adevărat nu îi cere altei persoane “ să fi ca mine.” Un mentor spune, “Te voi ajuta să devii cine vrei .”[4]
Mentoratul este un proces foarte complex și diferă de la situație la situație, si el poate fi interpretat diferit de la persoană la persoană. Este important ca scopul și intențiile mentoratului într-un context particular să fie stabilite și clarificate. Părțile implicate, în particular mentorul și voluntarul SEV, ar trebui să clarifice ce este mentoratul în contextul relației lor pentru a stabilii o bază comună de întelegere a procesului și pentru a împărtăși o viziune comună  asupra mentoratului la începutul acestei relații.
Mentoratul e dificil de definit. Dintre definiţiile existente noi am selectat următoarele două.

 • Mentoratul este “ contribuţia semnificativă de la o persoană către alta pentru a ajuta tranziţia uneia dintre ele în termeni de cunoștințe, experienţă profesională şi mod de gândire “ (Megginson and Clutterbuck, 1995, p13)
 • Un mentor este “ individul care ajută o altă persoană pentru a-și atinge aspirațiile “ (Montreal CEGEP, 1988)

De aceea un mentor sprijină o persoană să parcurgă un proces de tranziție pentru a face față unor situații noi precum cea în care devine voluntar sau  o schimbare majoră în circumstanțele personale, în cariera sau în dezvoltarea personală. Persoana care este ajutată deseori este numită “cel ce învață”.
Mentoratul este doar una dintre formele de sprijin.
Indivizi pot să fie sprijiniți și în alte moduri, de exemplu de către colegi ( sprijin de la coleg la coleg – în engleză - peer support), manageri, consilieri, tutori / profesori și grupuri, participând în grupuri de învățare sau echipe de lucru, de către prieteni sau părinți. Un individ poate beneficia de forme diferite de sprijin, pentru diverse motive, poate avea mai mult de un mentor la un moment dat și poate beneficia de sprijin diferit în funcție de perioada in care se află. Forma tradițională de mentorat este unu-la-unu, dar sunt si alte modele de mentorat cum ar fi co-mentoratul, mentoratul reciproc între colegi ( peer mentoring) și  mentoratul în grup.
Relația de mentorat poate fi deasemenea inițiată de către voluntar și se poate desfășura informal când un individ caută sfaturi și sprijin din partea unei alte persoane. Mentoratul se poate desfășura în interiorul sau în exteriorul unei organizații. De cele mai multe ori oamenii nu recunosc că au un mentor în momentul de față sau că au beneficiat de mentorat.
Termenul ‘Mentor’ devine tot mai uzual, cu toate că el are o însemnătate diferită pentru diverse persoane. Mentoratul este doar unul dintre modalitățile de sprijin a unei persoane, care poate fi o modalitate foarte eficientă și care aduce multe satisfacții din punct de vedere a procesului de învățare.
Mentoratul este un concept vechi îmbrăcat într-un nou sens. Dacă analizăm istoria găsim conceptul în miturile vechilor greci când Odysseus i-a solicitat zeiței Athena să se ocupe de fiul lui, Telemachus. Conform mitului zeița a luat formă umană  deghizată fiind în mentor și prieten pentru Odysseus. Rolul ei, conform spuselor lui Homer, a fost să acționeze ca un consilier înțelept și sprijinitor al tinerilor.
Mentoratul apoi a devenit practică uzuală de cand au apărut breslele și comerțul, și s-a dezvoltat ucenicia care a permis tinerilor să dobândească anumite abilități, să beneficieze de mentoratul colegilor cu experiență. În zilele noastre, în lumea muzicii, persoane cu experiență și recunoscute profesional  încurajează și sprijină tinere talente atât din punct de vedere tehnic căt și din punct de vedere al  managementului carierei. În general, cele mai multe persoane care au avut succes în viață, au beneficiat la un moment dat de sprijinul uneia sau mai multor persoane care au exercitat o influență puternică asupra vieții personale și profesionale  (Channel 4, 1995).[3]

Valori și principii care stau la baza mentoratului

Procesul de mentorat are la bază următoarele valori și principii:

 • Recunoaşterea că oamenii au intenţii bune (Hay, 1995)
 • Admitem că oamenii se pot schimba și vor să se dezvolte (Hay, 1995)
 • Cunoaşterea modului în care învață individul
 • Recunoasterea faptului că există diferențe între indivizi
 • Dezvoltarea personală și profesională sunt necesare pentru ca o persoană să ajungă de succes
 • Încurajarea indivizilor să se dezvolte
 • Dezvoltarea competențelor
 • Încurajarea colaborării și nu a competiției
 • Gândirea orientată spre viitor și dezvoltarea abilității de a transfera și aplica în noi situații lecțiile învățate
 • Oportunități egale în organizație
 • Stimularea analizei
 • Căutarea de idei noi, teorii și cunoștințe
 • Reflectarea asupra experiențelor trecute ca modalitate de a înțelege și învăța
 • Aprecierea faptului că noi putem crea sensul mentoratului așa cum vrem noi (Hay, 1995 & Jowett, Shaw & Tarbitt, 1997)

Caracteristicile mentorului

Un mentor de succes este caracterizat ca:
•    Persoană de sprijin: Un mentor este persoana care sprijină nevoile și aspirațiile voluntarului. Această atitudine de a oferi sprijin este esențială pentru dezvoltarea cu succes a voluntarului. Un mentor trebuie să încurajeze voluntarul să accepte provocările și să depașească dificultățile.
•    Răbdător: Mentorul este răbdător și dornic să petreacă timp pentru a realiza responsabilitățile de mentor. Un mentor îsi asigură timp suficient în agendă pentru interacțiunea cu voluntarul. Necesarul de timp pentru întâlniri este stabilit împreună de cei doi : mentor și voluntar.
•    Persoană respectată: Un mentor este o persoană care și-a caștigat respectul colegilor din organizație, al comunității și respectul la nivel  profesional.
•    Persoană orientată spre oameni: Un mentor este  o persoană cu adevărat interesată în oameni și care dorește să îi ajute pe ceilalți. Mentorul de succes este cineva cu " abilități bune de lucru cu oamenii," care știe cum să comunice eficient și să asculte activ. Mentorul trebuie deasemenea să fie capabil să rezolve conflicte și să ofere feedbackul potrivit .
•    Bun Motivator: Un mentor este cineva care inspiră voluntarul să devina mai bun. Mentorul trebuie să știe să motiveze prin încurajări, oferirea de feedback și oferirea de sprijin voluntarului pentru a se implica în sarcini provocatoare (unde este cazul).
•    Profesor eficient: Un mentor trebuie să cunoască foarte bine abilitățile pe care trebuie să le posede voluntarul la locul de muncă și să fie capabil să îl învețe pe voluntar eficient aceste abilități. Un mentor trebuie să urmarească și să organizeze procesul de învățare al voluntarului. Altfel spus mentorul trebuie să identifice și să utilizeze orice oportunitate  de învățare pentru voluntar.
•    Sigur de sine: Un mentor trebuie să fie încrezător în cariera sa astfel încât să își poată sincer exprima mândria pentru rezultatele voluntarului. Un mentor ar trebui să aprecieze abilitățile și punctele tari ale voluntarului fără să vadă în realizările acestuia o amenințare la adresa lui. Mentorul care este sigur pe poziția lui/ ei se va bucura de fiecare reușită a voluntarului şi va capabil să se bucure să fie parte a procesului de dezvoltare a acestuia.
•    Orientat spre rezultate: Un mentor este de obicei o persoană care a reușit să obțină rezultate profesionale, o persoană care stabilește obiective îndrăznețe de carieră, în mod constant  evaluează aceste obiective, și depune eforturi să le atingă. De obicei un mentor de succes este o persoană care își asumă mai multe responsabilități decât i se solicită sau se așteaptă de la el, se angajează în mai multe activități, și tinde să urce proverbiala scară a carierei la un ritm rapid.

 
Se incarcă