Acreditarea in SEV

.

Buna dragelor si dragilor.

Evident, ca toate celelate topicuri m-a sinapsat cu precadere acesta.

Doresc astfel sa "sheruiesc" o informatie tehnica, oficiala care este baza plecarii discutiilor, intrebarilor participantilor si a simularii intocmirii unui formular de acreditare (MI sau EI in engl) cu ocazia derularii seminarului de acreditare SEV dezvoltat de responsabilii din Agentie si intitulat "Acreditarea, de la concept la practica"

****************************************************************

**CE ESTE ACREDITAREA**

In cadrul Programului Tineret în Acţiune, acreditarea reprezintă un proces specific acţiunii 2 - SEV la finalul căruia structura solicitanta este certificata cu privire la capacitatea sa materială, umană şi logistică de a propune, implementa şi gestiona proiecte de voluntariat în acord cu principiile, criteriile şi filosofia Serviciul European de Voluntariat.
Procesul de acreditare la nivelul A.N.P.C.D.E.F.P. este structurat în ceea ce se numeşte procedura de acreditare. Întreaga procedură respectă şi implementează Termenii de Referinţă cu privire la acreditarea HEI (COM 2004 EAC/D1/JM D(2004) 25309), Manualul de Acreditare HEI (vers. aprilie 2005 COM) cât şi Declaraţia de Politică în Domeniul Calităţii a A.N.P.C.D.E.F.P în calitate de instituţie certificată în Sistemul de Management al Calităţii - SMC prin ISO 9001:2000.
De la 1 septembrie 2007 orice organizaţie care doreşte să realizeze proiecte de voluntariat european trebuie să fie în prealabil acreditată.
Pentru a solicita acreditarea orice structură trebuie să depună o propunere de Manifestare a Intenţiei (Expression of Interest).

Cine poate solicita acreditarea?
-Orice structura (organizatii neguvernamentale, asociatii, fundatii, etc.) infiintata in Romania conform ordonantei 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii
-Institutii publice implicate nemijlocit in lucrul cu tinerii
-Structurile care se ocupa cu organizarea evenimentelor in domeniul tineretului, sportului si culturii

MI reprezintă à

*o propunere scrisă în vederea accesului la SEV

  *un angajament la principiile voluntariatului european

  *cadrul viitoarelor activităţi ale proiectelor SEV

  *parte din ciclul de viaţă al proiectelor de voluntariat

  *document non-financiar

  *document non-contractual

  *un standard comun de calitate ce trebuie transpus in practică


Dupa finalizarea acreditării fiecare MI este introdus în baza de date europeană care se regăseşte în cadrul EVS DATABASE (WWW.EVSDATABASE.EU).
Existenţa bazei de date SEV facilitează:
 Crearea de parteneriate între diverse oreganizaţii acreditate
 Menţinerea şi actualizarea fluxului de informaţii
 Transparenţa procesului de recrutare a voluntarilor
 Proces de informare continuă
 Găsirea de organizaţii de către voluntari
Procedura de acreditare solicita completarea chestionarului de acreditare prin care se solicita informatii suplimentare si evidente cu privire la activitatea organizatiei si capacitatea umana de a implementa proiecte de voluntariat.

Unele dintre informatiile suplimentare solicitate in chestionar se refera la:
-experienţa organizatiei în derularea de proiecte de voluntariat (daca este cazul)
-membri ai organizaţiei implicaţi în susţinerea proiectelor de voluntariat european pe viitor
-informaţii privind modul în care se va realiza organizarea practică a stagiilor
-standardele de calitate care trebuie respectate în cadrul unui parteneriat SEV, in acord cu Carta SEV

• Ce nu reprezintă acreditarea:
*aprobarea viitorului proiect de voluntariat
*preselectarea viitorilor voluntari
*atribuirea unui grant
*validarea/certificarea competenţelor organizaţionale în domeniul managementului de proiect

• Ce nu reprezintă chestionarul de acreditare:
*modificarea conţinutului propunerii originale
*un interogatoriu in scris
*o evaluare a calităţilor, abilităţilor, talentelor membrilor structurii care a solicitate acreditare
*decizia finală asupra validării/respingerii MI-ului 
!!O singură propunere de MI se depune la solicitarea acreditării pentru maxim 3 ani, perioadă cât structura accesează SEV

Manifestarea Intenţiei reprezinta
• Ideile generale şi motivaţia pentru viitoarele activităţi SEV
• Deschidere către tineri cu oportunităţi reduse
• Deschidere către activităţi SEV de grup

--
Cerere de finanţare
• Descrierea activităţilor prevăzute, descrierea sarcinilor voluntarului, rezultatele învăţării,, sprijinul acordat dar nu în legătură cu un anumit voluntar

--
Acordul intern de parteneriat.
• Descrierea detaliată a activităţilor şi a sarcinilor identificate la voluntarii selectaţi în proiect.
• Cadrul planului personal de dezvoltare al voluntarului


**CONCEPTE CHEIE**
Conţinutul Manifestării Intenţiei
(MI) TREBUIE:
 Să adere la Carta SEV
à Să fie clar
 Să fie sintetic
 Sa fie scris corect în limba engleză
 Să exprime nevoile reale ale structurii care doreşte să realizeze proiecte în cadrul Acţiunii 2 -SEV
 Să ofere oportunităţi concrete de învăţare prin viitoarele activităţi SEV
 Sa prezinte o strategie de prevenire a riscului şi gestionare a crizei sau cel putin elemente ale acesteia**SCURT ISTORIC AL PROCEDURII**

• Cum a inceput totul? (1996-2000)
Incepând cu 1996 primele proiecte de voluntariat se dezvoltă în cadrul parteneriatelor europene. Serviciul European de Voluntariat reprezenta un program distinct cu un buget propriu.
Acreditarea reprezenta aprobarea contextului viitoarelor proiecte de găzduire SEV.
Dacă o structură dorea să găzduiască voluntari ea trebuia sa demonstreze că oferea un cadru adecvat de desfăşurare a activităţilor SEV. Fiecare proiect SEV de găzduire era precedat de o Exprimare a Intentiei de Găzduire (Host Expression of Interest).
Exprimarea Intenţiei de Găzduire era valabila nelimitat si ulterior validării era publicata în baza de date europena.
HEI definea:
-tema viitoarelor proiecte SEV, cadrul de desfăşurare a activităţilor
-numărul de voluntari propuşi spre găzduire simultan în cadrul unui proiect SEV
-perioada de timp cât voluntarii desfăşurau activităţi în plasamentul org. gazdă
-numărul de membrii din organizaţie implicaţi în implementarea proiectului SEV

Acreditarea reprezenta prin urmare o certificare din partea Comisiei Europene referitoare la cadrul de desfăşurare al unui proiect de voluntariat în acord cu principiile şi filosofia voluntariatului european.
Procedura de acreditare a unui plasament se numea “vetting procedure”.
Ea implica trei decizii: REDLIGHT(respingere)/ORANGE (stand-by)/GREEN LIGHT(aprobare)

• Aprobarea propunerilor de exprimare a intenţiei de găzduire –cadru de desfăşurare al viitoarelor proiecte de voluntariat în cadrul Programului TINERET (YOUTH)
*Perioada 2000-2003
SEV devine acţiune în cadrul Programului TINERET (2000-2006)
Beneficiind de un buget generos, SEV stimuleaza acreditarea unui număr din ce în ce mai mare de plasamente de găzduire şi pune accent pe cantitate(o cât mai mare diversitate a structurilor aplicante cu HEI).În cadrul propunerii de HEI este conferit un rol şi organizaţiei coordonatoare.
Baza de date europeana (SOS4EVS) devine accesibilă şi voluntarilor pe baza de parolă.

*Perioada 2003-2005
Necesitatea creşterii calităţii proiectelor de voluntariat a condus la o limitare a validităţii HEI-ului la maxim 3 ani. Plasamente acreditate anterior pentru care nu exista din partea organizatiilor un interes vădit de continuare a activităţii SEV au fost dezactivate prin procedura de “filtrare” (cleaning procedure) iniţiată de Comisie şi de către reţeaua de Agenţii Naţionale.
Plasamentele foarte vechi au putut fi insă actualizate şi menţinute active la cererea structurilor interesate conform:
A. principiului compensării (pentru a nu se sărăci de idei şi oportunităţi comunitatea gazdă, tema si activităţile propuse şi grupul ţintă trebuiau improspatate /reînnoite ciclic)
B. principiului limitării la 3 ani a validităţii HEI-ului.
Spre sfârşitul existenţei Programului TINERET, se doreşte simplificarea şi debirocratizarea procedurii de acreditare, iar prin această simplificare se CĂUTA apropierea de noii beneficiari si explorarea resurselor şi viziunii acestora.

*Perioada 2005-2007 sau... de la cantitate la calitate, de la particular la general sau... acreditarea extinsă...
àAnul 2005 propune o serie de inovaţii le nivelul procedurii de acreditare:
-se renunţă la acreditarea contextualizată şi centralizată trecându-se de la ceea ce s-a numit vetting procedure la accreditation process
-se acreditează structurile de găzduire în ansamblu şi nu contextul viitoarelor proiecte SEV
-se face referire directă in contextul propunerii la componenta de includere a propunerii:
*includerea persoanelor cu oportunităţi reduse
*includerea persoanelor cu disabilităţi
-dacă se acreditează structura care depune propunerea de gazduire rolul organizaţiei coordonatoare dispare
-se reduce birocraţia vechii proceduri (propunerea nu mai este menţinuta în stand by—orange status– ci ori nu se acreditează ori se validează propunerea, acreditându-se organizaţia)


Se pun astfel bazele a ceea ce avea să devina mai târziu SEV, adica...un Serviciu de învăţare ( learning service)
Formatul HEI, în ultima perioadă de existenţă a Programului TINERET(2005-2006) propune mai mult ca oricând:
A. Explorarea potenţialului structurii solicitante prin:
-identificarea nevoilor organizaţiei în acord cu profilul, activitatea şi experienţa acesteia
- menţinerea coerenţei elementelor de mai sus cu tipul activităţilor propuse voluntarului/ilor în comunitatea gazdă
-posibilitatea valorizării potenţialului organizaţional şi comunitar în sensul unui mediu intercultural extins diferit de cel limitat/contextualizat regăsit în precedentele HEI-uri
B. Structurarea activităţilor SEV în cadrul unui context extins
C. Posibilitatea ca viitorii voluntari să aibă un rol din ce în ce mai activ în cadrul activităţilor SEV Se oferă oportunităţi concrete de inovaţie acestora prin identificarea la nivel de HEI a activităţilor în care structura gazdă decide dacă voluntarii, în cursul implementării stagiilor pot propune, interveni sau modifica activităţile iniţiale.

De la 1.01. 2007 si pana in prezent suferind doar mici modificari de forma, în cadrul Programului Tineret în Acţiune, (TiA) propunerea de Exprimare a Intenţiei de Gazduire devine Propunerea de Manifestare a Intenţiei !!!

Host Expression of Interest -> Expression of Interest
 (HEI) ->(EI sau MI)

Procedura este disponibila la adresa: http://www.tinact.ro/sev-acreditarea

***************************************************************** 

Se completeaza formularul de acreditare, copii dupa documentele asociatiei si un CD cu formularul.

 

Organizatia poata sa ceara sa fie hosting, sending si/sau de coordonare. Ideal e sa cerem toate 3 categoriile

 

acreditarea are o valabilitate de 3 ani

 

nu suntem obligati sa scriem un proiect in acei 3 ani

 

SECTIUNILE formularului

 

(exemple) descrierea organizatiei, motivatia, locul de derulare al activitatilor etc

 

Intrebare:

 

- daca bifam toate 3 casutele, poti fi si sending si hosting

- daca bifam coordinating si sending, iei banii si le dai celor din tarile unde sunt voluntarii tai, dar nu poti gazdui

- daca nu bifam coordonarea, nu putem depune proiectul in Romania

 

Daca vrei sa devii si coordonator (sau alta categorie pe care nu o ai) pe parcurs, se poate, dar ia timp si se incetineste procesul de acreditare.

 

De aceea, e bine sa le bifezi pe toate 3.a

 

Este acelasi set de criterii de evaluare pentru a obtine sending/hosting/coordonare

 

Criterii pentru a deveni EVS

 

- NU sunt criterii care conditioneaza depunerea: vechimea organizatiei si un sediu bengos, de exemplu

 

Raspunsul se primeste in 5-6 saptamani.

 

Pe baza formularului se fac 2 fise de evaluare (una din partea fiecarui evaluator), primim apoi un chestionar care trebuie completat de noi, rezulta un raport si, daca totul e OK, un certificat de acreditare.

 

Se da si un numar de acreditare, si o scrisoare de recomandare.

 

Daca formularul este foarte slab scris/incomplet etc, se face o evaluare.

 

De aceea: sa nu uitam statutul si hotararea judecatoreasca de infiintare a organizatiei!

 

De asemenea, dosarul trebuie sa fie complet.

 

Nu in ultimul rand, fisa de evaluare trebuie sa aiba un anumit punctaj.

 

Institutiile publice implicate nemijlocit in lucrul cu tinerii pot si ele sa se acrediteze SEV.

 

Mai demult se faceau vizite de acreditare, acum nu se mai fac, iar cererile de acreditare curg.

 

Daca ai suspiciuni, mergi la ei prin monitorizare.

 

NU suntem obligati sa depunem proiect, dar e recomandat.

 

Ideal e sa depunem cand suntem pregatiti si proiectul e bun.

 

Finantarea se acorda in functie (si) de finantarea disponibila la termenul respectiv (1 februarie, 1 aprilie etc).

 

In evaluare, daca e o diferenta mai mare de 10 puncte intre cei 2 evaluatori, ei trebuie sa discute pe tema asta.

 

Daca proiectul nu trece, sa extragem ce ni se pare cu adevarat util din recomandarile evaluatorilor. Noi suntem cei care intelegem cu adevarat proiectul!

 

Raspunsurile la intrebari:

 

1) dupa hotararea judecatoreasca-doar copia actului

 

2) descriem sediul nostru si doar in linii foarte mari alte locuri unde se vor desfasura activitatile voluntarilor

 

3) sa avem grija ca ceea ce scriem in formular sa fie in concordanta cu statutul organizatiei

 

4) daca intre timp vrem sa schimbam tipul de activitati pe care vrem sa il desfasuram, si acestea nu sunt incluse in statut, trebuie sa completam forumularul de acreditare

 

5) daca e in statut, atunci e OK

 

6) daca acreditarea expira in timpul derularii proiectului e OK

 

7) daca expira inainte de termenul de depunere al proiectului, atunci trebuie sa ne reacreditam

 

ex expira pe 5 septembrie si tu ai depus proiectul pe 1 septembrie-e OK

 

8) putem avea derularea in mediul rural, cu organizatie acreditata la oras, e OK

 

9) SE Europei, Caucazul, Balcanii au nevoie de acreditare

 

10) N Africii (Tarile Mediteraneene) nu au nevoie de acreditare (vezi ghid)

 

11) incepand din acest an, poti avea 30 de voluntari pe un proiect

 

12) in calcularea resurselor umane ale organizatiei, tineti cont si (mai ales) de volunarii locali, nu doar de angajati!

 

13) pentru transport: SEV acopera 90%, restul e co-finantare

 

14) jos, mai ai nevoie de o alta suma, nu e clar precizata-poate fi si in natura (de exemplu, munca voluntarilor, calculatoare etc)

 

Sfat: daca de abia ne-am acreditat, sa mergem la cursuri de scriere de proiecte (urmatorul, in decembrie 2011-vor avea prioritate organizatiile acreditate; exista si cursuri internationale)

 

Alt sfat: initial, sa scriem proiecte micutze

 

Programele de formare ofera tot felul de module; unul foarte important e mentoratul

 

Un modul pe mentorat e in septembrie, si pe lider de grup

 

Daca oamenii sunt foarte buni, dar nu isi aloca timp pentru a completa bine formularul, e mare pacat

 

Daca am avut legatura cu voluntari, local/nationali/internationali-e bine sa scriem

 

Limba engleza la nivel mediu-avansat nu constituie criteriu de selectie

 

Un nivel basic e mai mult decat recomandat

 

E foarte bine sa avem un mentor care sa vorbeasca limba respectiva

 

Mentorul e obligat sa isi tina ora, chiar daca voluntarul nu vine.

 

Sfaturi pentru cineva care habar n-are (la raspunsul unui fost voluntar SEV):

 

 

Birocratia e greoaie, dar trebuie facuta. E nevoie de bani pentru a derula proiecte.

 

Voluntarul trebuie sa fie pregatit pentru diferentele culturale, sa ceara un program putin mai flexibil-pentru a se putea adapta etc

 

Daca vrei sa depui mai multe proiecte deodata e dificil, dar nu imposibil

 

Cand depui un proiect, nu e obligatoriu sa ai voluntarii alesi, dar e mai dificil sa ii gasesti dupa

 

Proiectul se va derula, dar iti decalezi perioada de activitati

 

 

Descriere
Putin mai multa lumina in "hatisul" formularelor si cerintelor.
AZI, acreditarea.
Commentarii (7)
steligrigore 10:36
draga Janina, eu ca si mentor am o intrebare: Mentorul e obligat sa isi tina ora, chiar daca voluntarul nu vine.? sa o tin singur asa de plictiseala? sa vb cu mine despre probleme....mele? asta pot sa fac si in afara orei de mentorat :P
janina 12:15
Steli, cred ca confunzi capra cu varza. Eu sunt doar capra si NU autorul articolului. Dupa cum vezi in partea dreapta altcineva e ;). M-am apucat doar sa il editez/corectez dar din pacate l-am abandonat datorita gravelor probleme atat de continut cat si de forma.
PS: Sigur ca iti accept scuzele :).
mariushardut 09:49
Textul a fost creat anul trecut la Volunteque 1.0, iar Janina doar a inceput sa il editeze.

Cred ca acea fraza la care faci tu referire "Mentorul e obligat sa isi tina ora, chiar daca voluntarul nu vine." nu cred ca este formulata bine. Sigur atunci textul trebuia formulat ca lumea si structurat, dar asta e o alta discutie.
Oricum ar fi, nu e bine ca tu sa ataci persoana care a scris orice aici pe tinapse, ci idea sa o critici.
Eu as fi inceput prin a o intreba pe Janina ce inseamna acea fraza? Oare la ce s-a gandit? si apoi cand consider ca am inteles idea atunci m-as apuca sa o critic si sa sustin ce am de spus.
janina 10:19
Te-as contrazice Marius, Steli daca are xperienta de mentor ar putea se editeze direct texul, orice corectie cat de mica e bine venita si constructiva. Nu cred ca e necesar sa ne lansam in intrebari de genul "Ce ai vrut sa spui acolo..." pentru ca tie nu iti este clar sau iti suna rau inseamna ca nu esti singurul.
Manu 18:20
Buna dragelor si dragilor.
Evident, ca de altfel si celelate topicuri, acesta m-a sinapsat cu precadere.
Doresc astfel sa "sheruiesc" o informatie tehnica, oficiala care este baza plecarii discutiilor, intrebarilor participantilor si viitorilor structuri solicitante, dar mai ales a simularii intocmirii unui formular de acreditare (“MI” sau “EI” in engl) cu ocazia derularii seminarului de acreditare SEV dezvoltat de responsabilii AN si intitulat "Acreditarea, de la concept la practica"
**CE ESTE ACREDITAREA**

In cadrul Programului Tineret în Acţiune, acreditarea reprezintă un proces specific acţiunii 2 - SEV la finalul căruia structura solicitanta este certificata cu privire la capacitatea sa materială, umană şi logistică de a propune, implementa şi gestiona proiecte de voluntariat în acord cu principiile, criteriile şi filosofia Serviciul European de Voluntariat.
Procesul de acreditare la nivelul A.N.P.C.D.E.F.P. este structurat în ceea ce se numeşte procedura de acreditare. Întreaga procedură respectă şi implementează Termenii de Referinţă cu privire la acreditarea HEI (COM 2004 EAC/D1/JM D(2004) 25309), Manualul de Acreditare HEI (vers. aprilie 2005 COM) cât şi Declaraţia de Politică în Domeniul Calităţii a A.N.P.C.D.E.F.P în calitate de instituţie certificată în Sistemul de Management al Calităţii - SMC prin ISO 9001:2000.
De la 1 septembrie 2007 orice organizaţie care doreşte să realizeze proiecte de voluntariat european trebuie să fie în prealabil acreditată.
Pentru a solicita acreditarea orice structură trebuie să depună o propunere de Manifestare a Intenţiei (Expression of Interest).

Cine poate solicita acreditarea?
-Orice structura (organizatii neguvernamentale, asociatii, fundatii, etc.) infiintata in Romania conform ordonantei 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii
-Institutii publice implicate nemijlocit in lucrul cu tinerii
-Structurile care se ocupa cu organizarea evenimentelor in domeniul tineretului, sportului si culturii

MI reprezintă ào propunere scrisă în vederea accesului la SEV
                        
              àun angajament la principiile voluntariatului european
             
              àcadrul viitoarelor activităţi ale proiectelor SEV

              àparte din ciclul de viaţă al proiectelor de voluntariat

                         àdocument non-financiar

                         àdocument non-contractual

              àun standard comun de calitate ce trebuie transpus in practică


Dupa finalizarea acreditării fiecare MI este introdus în baza de date europeană care se regăseşte în cadrul EVS DATABASE (WWW.EVSDATABASE.EU).
Existenţa bazei de date SEV facilitează:
 Crearea de parteneriate între diverse oreganizaţii acreditate
 Menţinerea şi actualizarea fluxului de informaţii
 Transparenţa procesului de recrutare a voluntarilor
 Proces de informare continuă
 Găsirea de organizaţii de către voluntari
Procedura de acreditare solicita completarea chestionarului de acreditare prin care se solicita informatii suplimentare si evidente cu privire la activitatea organizatiei si capacitatea umana de a implementa proiecte de voluntariat.

Unele dintre informatiile suplimentare solicitate in chestionar se refera la:
-experienţa organizatiei în derularea de proiecte de voluntariat (daca este cazul)
-membri ai organizaţiei implicaţi în susţinerea proiectelor de voluntariat european pe viitor
-informaţii privind modul în care se va realiza organizarea practică a stagiilor
-standardele de calitate care trebuie respectate în cadrul unui parteneriat SEV, in acord cu Carta SEV

• Ce nu reprezintă acreditarea:
àaprobarea viitorului proiect de voluntariat
àpreselectarea viitorilor voluntari
àatribuirea unui grant
àvalidarea/certificarea competenţelor organizaţionale în domeniul managementului de proiect

• Ce nu reprezintă chestionarul de acreditare:
àmodificarea conţinutului propunerii originale
àun interogatoriu in scris
ào evaluare a calităţilor, abilităţilor, talentelor membrilor structurii care a solicitate acreditare
àdecizia finală asupra validării/respingerii MI-ului
!!O singură propunere de MI se depune la solicitarea acreditării pentru maxim 3 ani, perioadă cât structura accesează SEV

Manifestarea Intenţiei
• Ideile generale şi motivaţia pentru viitoarele activităţi SEV
• Deschidere către tineri cu oportunităţi reduse
• Deschidere către activităţi SEV de grup

--
Cerere de finanţare
• Descrierea activităţilor prevăzute, descrierea sarcinilor voluntarului, rezultatele învăţării,, sprijinul acordat dar nu în legătură cu un anumit voluntar

--
Acordul intern de parteneriat.
• Descrierea detaliată a activităţilor şi a sarcinilor identificate la voluntarii selectaţi în proiect.
• Cadrul planului personal de dezvoltare al voluntarului


**CONCEPTE CHEIE**
Conţinutul Manifestării Intenţiei
(MI) TREBUIE:
 Să adere la Carta SEV
à Să fie clar
 Să fie sintetic
 Sa fie scris corect în limba engleză
 Să exprime nevoile reale ale structurii care doreşte să realizeze proiecte în cadrul Acţiunii 2 -SEV
 Să ofere oportunităţi concrete de învăţare prin viitoarele activităţi SEV
 Sa prezinte o strategie de prevenire a riscului şi gestionare a crizei sau cel putin elemente ale acesteia**SCURT ISTORIC AL PROCEDURII**

• Cum a inceput totul? (1996-2000)
Incepând cu 1996 primele proiecte de voluntariat se dezvoltă în cadrul parteneriatelor europene. Serviciul European de Voluntariat reprezenta un program distinct cu un buget propriu.
Acreditarea reprezenta aprobarea contextului viitoarelor proiecte de găzduire SEV.
Dacă o structură dorea să găzduiască voluntari ea trebuia sa demonstreze că oferea un cadru adecvat de desfăşurare a activităţilor SEV. Fiecare proiect SEV de găzduire era precedat de o Exprimare a Intentiei de Găzduire (Host Expression of Interest).
Exprimarea Intenţiei de Găzduire era valabila nelimitat si ulterior validării era publicata în baza de date europena.
    HEI definea:
    -tema viitoarelor proiecte SEV, cadrul de desfăşurare a activităţilor
    -numărul de voluntari propuşi spre găzduire simultan în cadrul unui proiect SEV
    -perioada de timp cât voluntarii desfăşurau activităţi în plasamentul org. gazdă
    -numărul de membrii din organizaţie implicaţi în implementarea proiectului SEV

Acreditarea reprezenta prin urmare o certificare din partea Comisiei Europene referitoare la cadrul de desfăşurare al unui proiect de voluntariat în acord cu principiile şi filosofia voluntariatului european.
Procedura de acreditare a unui plasament se numea “vetting procedure”.
Ea implica trei decizii: REDLIGHT(respingere)/ORANGE (stand-by)/GREEN LIGHT(aprobare)

• Aprobarea propunerilor de exprimare a intenţiei de găzduire –cadru de desfăşurare al viitoarelor proiecte de voluntariat în cadrul Programului TINERET (YOUTH)
àPerioada 2000-2003
SEV devine acţiune în cadrul Programului TINERET (2000-2006)
Beneficiind de un buget generos, SEV stimuleaza acreditarea unui număr din ce în ce mai mare de plasamente de găzduire şi pune accent pe cantitate(o cât mai mare diversitate a structurilor aplicante cu HEI).În cadrul propunerii de HEI este conferit un rol şi organizaţiei coordonatoare.
Baza de date europeana (SOS4EVS) devine accesibilă şi voluntarilor pe baza de parolă.

àPerioada 2003-2005
Necesitatea creşterii calităţii proiectelor de voluntariat a condus la o limitare a validităţii HEI-ului la maxim 3 ani. Plasamente acreditate anterior pentru care nu exista din partea organizatiilor un interes vădit de continuare a activităţii SEV au fost dezactivate prin procedura de “filtrare” (cleaning procedure) iniţiată de Comisie şi de către reţeaua de Agenţii Naţionale.
Plasamentele foarte vechi au putut fi insă actualizate şi menţinute active la cererea structurilor interesate conform:
A. principiului compensării (pentru a nu se sărăci de idei şi oportunităţi comunitatea gazdă, tema si activităţile propuse şi grupul ţintă trebuiau improspatate /reînnoite ciclic)
B. principiului limitării la 3 ani a validităţii HEI-ului.
Spre sfârşitul existenţei Programului TINERET, se doreşte simplificarea şi debirocratizarea procedurii de acreditare, iar prin această simplificare se CĂUTA apropierea de noii beneficiari si explorarea resurselor şi viziunii acestora.

2005-2007 sau... de la cantitate la calitate, de la particular la general sau... acreditarea extinsă...
àAnul 2005 propune o serie de inovaţii le nivelul procedurii de acreditare:
    -se renunţă la acreditarea contextualizată şi centralizată trecându-se de la ceea ce s-a numit vetting procedure la accreditation process
    -se acreditează structurile de găzduire în ansamblu şi nu contextul viitoarelor proiecte SEV
    -se face referire directă in contextul propunerii la componenta de includere a propunerii:
        *includerea persoanelor cu oportunităţi reduse
        *includerea persoanelor cu disabilităţi
    -dacă se acreditează structura care depune propunerea de gazduire rolul organizaţiei coordonatoare dispare
    -se reduce birocraţia vechii proceduri (propunerea nu mai este menţinuta în stand by—orange status– ci ori nu se acreditează ori se validează propunerea, acreditându-se organizaţia)


Se pun astfel bazele a ceea ce avea să devina mai târziu SEV, adica...un Serviciu de învăţare ( learning service)
 Formatul HEI, în ultima perioadă de existenţă a Programului TINERET(2005-2006) propune mai mult ca oricând:
    A. Explorarea potenţialului structurii solicitante prin:
    -identificarea nevoilor organizaţiei în acord cu profilul, activitatea şi experienţa acesteia
    - menţinerea coerenţei elementelor de mai sus cu tipul activităţilor propuse voluntarului/ilor în comunitatea gazdă
    -posibilitatea valorizării potenţialului organizaţional şi comunitar în sensul unui mediu intercultural extins diferit de cel limitat/contextualizat regăsit în precedentele HEI-uri
    B. Structurarea activităţilor SEV în cadrul unui context extins
    C. Posibilitatea ca viitorii voluntari să aibă un rol din ce în ce mai activ în cadrul activităţilor SEV Se oferă oportunităţi concrete de inovaţie acestora prin identificarea la nivel de HEI a activităţilor în care structura gazdă decide dacă voluntarii, în cursul implementării stagiilor pot propune, interveni sau modifica activităţile iniţiale.

De la 1.01. 2007, în cadrul noului Program Tineret în Acţiune propunerea de Exprimare a Intenţiei de Gazduire devine Propunerea de Manifestare a Intenţiei !!!

Host Expression of Interest à Expression of Interest
    (HEI) (EI)
Manu 10:59
Se pare ca problemele tehnice de ieri la publicarea materialului au fost rezolvate si informatia este acum vizibila. Imi cer scuze daca informatia se regaseste de doua ori in acest moment. Rog admin-ul/ii sa stearga comentariul meu anterior care e de prisos in acest moment. Multumesc.
Dianaa5 19:13
Mulțumim de informații! :)
 
Se incarcă