Cofinantarea in proiectele SEV

.

Ce zic documentele AN din 2012

 

Ghidul TiA 2012

http://www.tinact.ro/files_docs/ghidprogramtia2012.pdf

In sectiunea SEV nu am gasit nici o referinta la cofinantare.

In Partea C- Informatii pentru candidati la pagina 134 se gaseste urmatorul text

Co-finanţare
O finanţare de la Uniunea Europeană este o formă de încurajare de a derula un proiect care nu ar putea fi derulat fără susţinerea financiară a UE şi este bazată pe principiul co-finanţării. Co-finanţarea implică faptul că finanţarea UE nu poate finanţa toate costurile proiectului; candidatul trebuie să suplimenteze finanţarea UE cu o contribuţie financiară proprie şi/sau asistenţă naţională, regională, locală sau privată. Susţinerea prin sume fixe sau sume forfetare nu este afectată de această regulă; pentru a asigura susţinerea printr-un procentaj din costurile reale, candidatul trebuie să indice în  formularul de candidatură contribuţia din surse diferite de finanţarea UE.
Contribuţiile în natură sunt considerate surse eligibile de co-finanţare.

Contribuţia în natură reprezintă asigurarea de bunuri şi servicii cu titlu gratuit din partea unor terţi.
Astfel aceste bunuri şi servicii oferite de terţi nu pot intra în contabilitatea beneficiarului. Contribuţiile
în natură trebuie să fie direct legate de implementarea proiectului, ele trebuie să fie necesare şi
adecvate.
Exemple de contribuţii în natură eligibile sunt:

  • bunuri donate sau puse la dispoziţia beneficiarului: suport tehnic (aparate foto sau de filmat, calculatoare, video-proiectoare), echipament de birou, echipament specific (inclusiv echipament medical pentru persoane cu dizabilităţi)
  • servicii oferite de pesoane individuale în mod voluntar şi cu titlu gratuit: transport, traducere, catering, indrumare, servicii medicale.

 

Următoarele contribuţii în natură nu sunt eligibile:

  • costuri pentru personalul permanent
  • bunuri imobiliare: punerea la dispoziţie de terenuri, clădiri, localuri
  • contribuţii legate de costuri ineligibile conform contractului cu beneficiarul şi anexelor sale

 

Valoarea calculată pentru contribuţiile în natură nu trebuie să depăşească:

  • cheltuielile realizate efectiv şi justificate corespunzător prin documentele contabile ale terţilor care au acordat aceste contribuţii beneficiarului cu titlu gratuit, dar asumându-şi costul corespunzător;
  • costurile general acceptate pe piaţa respectivă pentru tipul respectiv de contribuţie, atunci când nu este realizată efectiv nicio cheltuială.

 

Apelul national 2012

http://www.tinact.ro/files_docs/apelcandtia2012.pdf

5. ASPECTE IMPORTANTE LEGATE DE DOSARUL DE CANDIDATURA

VII. Cofinantarea este OBLIGATORIE pentru toate actiunile. Formularele de candidatura trebuie sa contina specificarea sumelor cu titlu de cofinantare, fie din resurse proprii, fie sub forma de sponsorizare sau asistenta din partea unor terte parti. Mai multe informatii sunt disponibile in sectiunea 7.3

7.3 Cofinantarea
Procentele de cofinantare aplicate pentru fiecare actiune sunt urmatoarele:
- actiunea 1.2 – Initiative nationale ale tinerilor: minim 5% din suma aprobata
- actiunea 1.3 – Proiecte pentru democratie participativa: minim 25% din bugetul total al proiectului
- actiunea 5.1 – Intalniri ale tinerilor cu responsabilii de politici de tineret: minim 25% din bugetul total al proiectului
- sub-actiunea Retele la 3.1.2 si 4.3: minim 50% din bugetul total al proiectului

Pentru actiunile 1.1 si 3.1.a – Schimburi de tineri, actiunea 1.2 – Initiative transnationale ale
tinerilor, sub-actiunile 3.1.b si 4.3 - Formare si retele cu exceptia Retelelor si actiunea 2 –
Serviciul European de Voluntariat este suficienta cofinantarea provenita din costurile de
transport conform Ghidului Programului.

Pentru actiunile la care costurile sunt justificate sub forma de cheltuieli reale (1.3, 5.1 si subactiunea Retele din cadrul 3.1.2 si 4.3) cofinantarea poate fi si sub forma de contributie in natura, fara a depasi insa jumatate din cuantumul total mentionat la cofinantare (deci cel putin jumatate din suma asumata la sectiunea cofinantare din formularul de candidatura trebuie sa fie in bani). La raportul final trebuie sa existe dovezi pentru intreaga suma, inclusiv pentru cofinantare in bani si in natura.
Pentru actiunea 1.2 cofinantarea poate fi si sub forma de contributie in natura, insa aceasta nu poate reprezenta singurul tip de cofinantare.
Cofinantarea in natura poate fi constituita din o serie de bunuri si servicii conform listei de mai jos puse la dispozitia beneficiarului de terti cu titlu gratuit si echivalentul financiar din contributia ca munca a voluntarilor
implicati in proiect.

Bunurile si servicii ce vor fi luate in considere pentru contributia in natura sunt urmatoarele:
- servicii de transport (mai putin inchiriere automobile)
- cazare si masa in cuantum maxim de 50 Euro/zi/participant
- inchiriere sala in cuantum maxim de 50 Euro/zi
- servicii de interpretare in cuantum maxim de 50 Euro/zi
- servicii de formare / facilitare in cuantum maxim de 150 Euro/zi
- materiale promotionale si informative

Bunurile si servicii puse la dispozitia beneficiarului de terti cu titlu gratuit trebuie sa fie justificate corespunzator prin documente contabile (vezi Ghidul Programului)
Contributia in natura ca munca a voluntarilor se va raporta la echivalentul financiar al unui salariu minim brut pe economie si va fi considerata proportional cu timpul de lucru in proiect.
In anul 2012 salariu minim brut este de 700 lei/ luna pentru un program complet de lucru de 169.33 de ore in medie pe luna reprezentand 4.13 lei/ora (stabilit de Guvernul Romaniei si publicat in Monitorul Oficial 922/27.12.2011, conform HG 1225/14.12.2011). La raportul final se vor lua in considerare contributii in natura ca munca a voluntarilor de maxim 10% din bugetul aprobat al proiectului. Persoanele care fac parte din personalul platit al organizatiei (permanent sau temporar) nu pot fi considerate voluntari.

GHID DE COMPLETARE PAS CU PAS A RAPORTULUI FINAL 2011 - proiecte SEV

http://www.tinact.ro/files_docs/ghidraportfinaltia2sev2011.pdf

Aspecte financiare (pagina 10)

  • cofinanţarea din cadrul proiectului – suma menţionată drept cofinanţare pentru proiect

(obligatorie pentru orice proiect Tineret în Acţiune) va trebui să fie descrisă în această secţiune, precizând sursele adiţionale de finanţare a proiectului (sponsorizări, contribuţii proprii/ale partenerilor, donaţii, alte finanţări), suma/sumele de bani sau aportul în natură al acestora cât şi modalitatea în care aceastea au fost procurate (activitate de fundraising constantă/sporadică etc).
Precizaţi pentru ce tip de costuri au fost direcţionate sumele obţinute din cofinanţare;

  • dificultăţile întâmpinate în activitatea de strângere a sumelor cu titlu de cofinanţare.

Pentru cofinanţare este suficientă suma provenită din costurile de transport conform Ghidului
Programului. Aceasta trebuie declarată şi trecută ca atare în secţiunea financiară a raportului.
Descrierile realizate vor trebui să fie în conformitate cu cele declarate/propuse în cadrul formularului de
candidatură, mai concret în legătură cu suma menţionată cu titlu de cofinanţare pentru proiect.

Solutii administrative

          La  Volunteque 3.0 fiind, am avut un atelier în care am discutat, mai în detaliu, mai pe scurt diferite aspecte legate de co-finanțarea pe care actorii implicați în proiect o aduc. Și astfel am discutat pe ficare categorie de sume din bugetul unui proiect, cine și cum poate co-finanța.

Prin urmare avem:

-la transportul internbațional: cofinanțarea e de minim 10%. Deorece durează o anumită perioadă de timp din momentul scrierii proiectului și până în momnetul în care voluntarul ajunge să vină în activități, sumele pot varia, chiar cu mai mult de 25% decât marja acceptată de AN la calcularea transportului. Această sumă poate fi co-finațată de organizația gazdă, organizația de trimitere, voluntar sau o terță persoană. Modul în care această sumă se împarte sau se hotărăște a fi co-finanțată trebui stabilită împreună

-la costurile de proiect, suma fiind fixă de 500 euro/voluntar/lună, trebuie bine administrată, deoarece aici se cuprinde marea majoritate a cheltuielilor: cazarea, masa, utilitățile, materialele pentru activități, transport local, profesorul de limba romănă, mentor, costurile de trimitere, de coordonare, etc. Am identificat câteva soluții din experiența unor organizații care deja derulează proiectele, astfel am aflat:

a) pentru transport local: un parteneriat sau o colaborare cu firma de transport local, voluntarii fiind și ei tineri, având posibilitatea de a beneficia și ei de reducere sau chair de gratuitate la transportul în comun în oraș

b)pentru cazare: fie de a se găsi apartamente cât mai potrivite pentru numărul de voluntari găzduiți în proiect, sau de a fi cazați împreună, la un hostel/pensiune de unde ambele părți au avantaje: voluntari sunt supravegheați non-stop, stau toți împreună, iar administratorul pensiunii are clienți, care la rândul lor atrag alții sau pur și simplu leagă parteneriate și pentru viitoarele proiecte

c)la masă, sumele pe care voluntarii le primesc diferă în funcție de fiecare organizație, ele fiind aproximativ 100eur/vol/lună. Unele asociații au posibilitatea de a le oferi voluntarilor direct mâncare dacă deja dețin un spațiu special creat pentru asta, însă e un lucru mai rar întâlnit și greu de realizat la un proiect cu un număr mare de voluntari.

d)mentorat și profesor de limba română: să alegem tineri din comunitate care doresc să facă schimb de experiență, în a învăța limba străină a voluntarului găzduit, în schimb el să îl învețe limba română. Iar pentru mentor, să fie o persoană disponibilă și care vrea și poate să se implice pe toată durata proiectului.

e) a atrage și alte surse de finanțare, altele decât fonduri europene, pentru a evita problema dublei finanțări. Proiecte depuse autorităților locale pot să vină în corelație cu activitățile mari din cadrul stagiului SEV, și să fie ca surse adiționale de finanțare atrase în cadrul proiectului.

f) la fel și munca depusă de echipa de proiect, coordonator, poate fi evaluată în funcție  de numărul de ore dedicate scrierei/derulării proiectului, dar și în funcție de studiile fiecărui actor implicat.  

 

Commentarii (0)
 
Se incarcă