Ne gasesti si pe Facebook!

Leader 2.0: Me as a leader! - Instrument test auto-evaluare lideri de tineret! (Competențe lideri)

.

Titlu atelier sau metoda: Instrumente de auto-evaluare pentru liderii de grup (schimburi internaționale – 1.1, 3.1a) – Adaptare CIM (competencies improvement map TALE – Trainers for Active Learning in Europe – 2009/2010 – Youth Partnership).

 

Descriere:

Atelierul a avut ca scop identificarea competențelor de care ar trebui să dispună un lider pentru implicarea în proiectele internaționale de schimburi de tineri (1.1, 3.1). De asemenea, în afara competențelor, au fost identificate și instrumentele de evaluare pe care organizațiile de tineret le utilizează în lucrul cu liderii – evaluarea competențelor în faza de recrutare, evaluare la întoarcerea din schimb.  Atelierul a avut ca scop și promovarea instrumentului Me as a leader, instrument ce poate fi utilizat și adaptat ca instrument de auto-evaluare pentru liderii de tineret (instrumentul poate să fie utilizat atât în etapa de pregătire – după recrutarea grupului și în funcție de auto-evaluarea liderului poate să servească drept instrument în adaptarea procesului de pregătire în funcție de nevoile de învățare ale liderilor) sau în etapa de evaluare (la întoarcerea liderilor, solicitându—se experiențe din schimbul la care a participat).

Liderul de tineret trebuie să fie (în termeni de competențe):

-          Creativ

-          Structurat

-          Consecvent

-          Activ

-          Eficient

-          Energic

-          Empatic

-          Implicat

-          Responsabil

-          Organizat

-          Flexibil

-          Carismatic

-          Echilibrat

-          Analitic

-          Tolerant

-          Hotărât

-          Să dețină competențe de decizie

-          Să dețină competețe de delegare a sarcinilor

-          Abilități de gestionare a conflictului

-          Jucăuș.

Ca instrumente de evaluare pentru competențele liderilor de grup:

-          Chestionare de evaluare – la final proiectului

-          Chestionare pentru participanți – evaluare a relației cu liderul

-          Discuții cu liderii (structurate în funcție de specificul proiectului și al grupului).

Me as a leader:

Liderul este ghidat în procesul de completare a acestui chestionar, utilizându-se următoarea schemă de evaluare a competențelor:

This is a real strength:                       You have demonstrated your abilities in this competence area in various situations and contexts.

 

I can do this satisfactory:                  You have shown you can do this well but it still represents a challenge for you.

 

Improvement is desirable:                You have some difficulties with this competence area and feel there is clearly a need for improvement.

 

This is a real weakness:                    You feel incompetent in this area.

 

I don’t know:                                     You can not recall enough situations where this competence has played a role.

 

Competențele propuse spre evaluare fiind:

Managing change! – portraying experiences related to changes within your participants’ group and also related to your experiences part of the activities (either in international events or local ones) – Please, do support the grading with clear experiences!

Solving problems and making decisions. – Report your choice to past experiences. ei: involved with decision making mechanisms as group leader and support measures you are using!

Managing the work! – Especially related to your tasks and responsibilities as group leader (due to the pre-departure trainings)

Increasing your capacity to learn. – Learning 2 learn as competence! How do you learn?....

Developing adaptability? – Expecting the unexpected as leader! – pre-departure trainings, meeting with the groups, communication with the hosting NGOs.

Communicating effectively. – How do you better communicate? – Tools, methods, experiences…

 

 

Impact si/sau concluzii:

            Atelierul a avut ca scop identificarea metodelor și instrumentelor pe care organizațiile le utilizează în evaluarea competențelor liderilor de grup precum și testarea instrumentului pilot Me as a leader. De asemenea, s-a identificat un set de competențe de care ar trebui să dispună un lider implicat în schimburile internaționale de tineri.

           

 Puncte tari:

-          Spațiu de împărtășire experiențe ca lideri de grup și în lucrul cu liderii de grup

-          Identificarea unui set de competențe pentru liderul de grup.

Puncte slabe:

-          Insuficient timp pentru discuția asupra competențelor și aptitudinilor (&, vs.)

-          Insuficient timp pentru etapa de procesare.

 

 

 

Descriere
Atelierul a avut ca scop identificarea competențelor de care ar trebui să dispună un lider pentru implicarea în proiectele internaționale de schimburi de tineri (1.1, 3.1).
Commentarii (0)
 
Se incarcă